GroupDocs.Comparison.Common.Delegates

De naamruimte biedt klassen voor het maken en vrijgeven van streams die worden gebruikt doorPreviewOptions .

Klassen

Klas Beschrijving
CreatePageStream Delegate die de methode definieert om de voorbeeldstroom van de uitvoerpagina te maken die wordt gebruikt doorPreviewOptions .
ReleasePageStream Delegate die de methode definieert om de voorbeeldstroom van de uitvoerpagina vrij te geven die wordt gebruikt doorPreviewOptions .