ConsoleLogger

ConsoleLogger class

Vertegenwoordigt logger-implementatie die alle berichten naar console stuurt.

public sealed class ConsoleLogger : ILogger

Constructeurs

Naam Beschrijving
ConsoleLogger() De standaard constructeur.

methoden

Naam Beschrijving
Error(string, Exception) Logboekfoutmelding
Trace(string) Registreert het vergelijkingsproces.
Warning(string) Logboekwaarschuwingsbericht

Zie ook