GroupDocs.Comparison

De naamruimte biedt klassen om documenten te vergelijken voor alle populaire documentindelingen.

Klassen

Klas Beschrijving
Comparer Vertegenwoordigt de hoofdklasse die het documentvergelijkingsproces regelt.
ComparerSettings Definieert instellingen voor aanpassenComparer gedrag.
Document Vertegenwoordigt vergeleken document.
License Biedt methoden om de component te licentiëren. Meer informatie over licentieshier
Metered Biedt methoden voor het toepassenGemeten licentie.