GroupDocs.Comparison.Localization

De naamruimte biedt klassen die ondersteunde landinstellingen controleren.

Klassen

Klas Beschrijving
SupportedLocales Klasse die methoden biedt voor het controleren van ondersteunde landinstellingen van GroupDocs.Comparison