GroupDocs.Comparison.Options

De naamruimte biedt klassen die het mogelijk maken om aanvullende opties voor het vergelijken van documenten te specificeren.

Klassen

Klas Beschrijving
ApplyChangeOptions Maakt het mogelijk om de lijst met wijzigingen bij te werken voordat ze worden toegepast op het resulterende document.
CompareOptions Maakt het mogelijk om verschillende vergelijkingsopties in te stellen.
DiagramMasterSetting Hoofdinstellingen diagram
FileAuthorMetadata Informatie over de metadata van de auteur van het document.
GetChangeOptions Met deze optie kunnen wijzigingen op type worden gefilterd.
LoadOptions Maakt het mogelijk om extra opties te specificeren bij het laden van een document.
OriginalSize Vertegenwoordigt het oorspronkelijke paginaformaat. Alleen gebruikt voor het vergelijken van afbeeldingen met verschillende formaten.
PreviewOptions Vertegenwoordigt documentvoorbeeldopties.
SaveOptions Maakt het mogelijk om extra opties (zoals wachtwoord) op te geven bij het opslaan van een document.
Size Documentgrootte
StyleSettings Stijlinstellingen

Opsomming

Opsomming Beschrijving
ChangeType Specificeert wijzigingstype.
DetalisationLevel Specificeert het niveau van vergelijkingsdetails.
MetadataType Bepaalt waar het resultaatdocument metadata-informatie vandaan haalt
PaperSize De optie om het papierformaat van het resultaatdocument na vergelijking in te stellen.
PasswordSaveOption Specificeert de wachtwoordopslagoptie.
PreviewFormats Ondersteunde formaten documentvoorbeeld.