GroupDocs.Comparison.Options

Namnutrymmet tillhandahåller klasser som gör det möjligt att ange ytterligare alternativ för dokumentjämförelseprocess.

Klasser

Klass Beskrivning
ApplyChangeOptions Tillåter att uppdatera listan med ändringar innan de tillämpas på det resulterande dokumentet.
CompareOptions Gör det möjligt att ställa in olika jämförelsealternativ.
DiagramMasterSetting Diagram master settings
FileAuthorMetadata Information om dokumentets författares metadata.
GetChangeOptions Alternativet gör det möjligt att filtrera ändringar efter typ.
LoadOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ när ett dokument laddas.
OriginalSize Representerar den ursprungliga sidstorleken. Används endast för att jämföra bilder med olika format.
PreviewOptions Representerar alternativ för förhandsgranskning av dokument.
SaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ (som lösenord) när du sparar ett dokument.
Size Dokumentstorlek
StyleSettings Stilinställningar

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ChangeType Anger ändringstyp.
DetalisationLevel Anger nivån på jämförelsedetaljer.
MetadataType Bestämmer varifrån resultatdokumentet kommer att hämta metadatainformation
PaperSize Alternativet att ställa in pappersstorleken för resultatdokumentet efter jämförelse.
PasswordSaveOption Anger alternativet för att spara lösenord.
PreviewFormats Format som stöds för förhandsgranskning av dokument.