GroupDocs.Comparison

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att jämföra dokument för alla populära dokumentformat.

Klasser

Klass Beskrivning
Comparer Representerar huvudklass som styr dokumentjämförelseprocessen.
ComparerSettings Definierar inställningar för anpassningComparer beteende.
Document Representerar jämförda dokument.
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.