GroupDocs.Comparison

Ad alanı, tüm popüler belge biçimleri için belgeleri karşılaştırmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Comparer Belge karşılaştırma sürecini kontrol eden ana sınıfı temsil eder.
ComparerSettings Özelleştirme için ayarları tanımlarComparer davranış.
Document Karşılaştırılan belgeyi temsil eder.
License Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar. Lisanslama hakkında daha fazla bilgi edininBurada
Metered Uygulama için yöntemler sağlarölçülü lisans.