GroupDocs.Conversion.Logging

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa loggbeteende.

Klasser

Klass Beskrivning
ConsoleLogger Implementering av konsollogger.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ILogger Definierar metoderna som används för att utföra loggning.