GroupDocs.Conversion.Contracts

Namnutrymmet ger medlemmarna möjlighet att instansiera och släppa utdatadokument, hantera teckensnittsersättningar etc.

Klasser

Klass Beskrivning
AudioDocumentInfo Innehåller metadata för ljuddokument
Bzip2DocumentInfo Innehåller Bzip2-dokumentmetadata
CabDocumentInfo Innehåller Cab-dokumentmetadata
CadDocumentInfo Innehåller Cad-dokumentmetadata
CgmDocumentInfo Innehåller Cgm-dokumentmetadata
CompressedDocumentStream Beskriver ombud för att ta emot komprimerad dokumentström.
ConvertedDocumentStream Beskriver ombud för att ta emot konverterad dokumentström.
ConvertedPageStream Beskriver ombud för att ta emot konverterad dokumentsidaström.
ConvertOptionsProvider Beskriver delegat för att tillhandahålla konverteringsalternativ för specifikt källdokument. Delegaten kommer att anropas före varje konvertering och ger en chans att tillhandahålla specifika konverteringsalternativ för önskad målkonvertering. Beslutet kan fattas baserat på angett källfilnamn och källfil typ.
CpioDocumentInfo Innehåller Cpio-dokumentmetadata
CsvDocumentInfo Innehåller Csv-dokumentmetadata
DiagramDocumentInfo Innehåller diagramdokumentmetadata
DjVuDocumentInfo Innehåller DjVu-dokumentmetadata
DocumentInfo Ger basimplementering för att hämta polymorf dokumentinformation
EmailDocumentInfo Innehåller metadata för e-postdokument
Enumeration Generisk uppräkningsklass.
EpsDocumentInfo Innehåller Ps-dokumentmetadata
EpubDocumentInfo Innehåller Epub-dokumentmetadata
FontDocumentInfo Innehåller teckensnittsdokumentmetadata
FontSubstitute Beskriver ersättning för saknat teckensnitt.
GzipDocumentInfo Innehåller Gzip-dokumentmetadata
IcoDocumentInfo Innehåller Ico-dokumentmetadata
ImageDocumentInfo Innehåller bilddokumentmetadata
InlineXbrlDocumentInfo Innehåller iXbrl-dokumentmetadata
JsonDocumentInfo Innehåller Json-dokumentmetadata
LzipDocumentInfo Innehåller Lzip-dokumentmetadata
LzmaDocumentInfo Innehåller Lzma-dokumentmetadata
MarkupDocumentInfo Innehåller markup-dokumentmetadata
NoteDocumentInfo Innehåller anteckningsdokumentets metadata
PasswordProtectedDocumentInfo Förutsatt att dokumentet är lösenordsskyddat
PclDocumentInfo Innehåller Pcl-dokumentmetadata
PdfDocumentInfo Innehåller PDF-dokumentmetadata
PersonalStorageDocumentInfo Innehåller personlig lagringsdokumentmetadata
PersonalStorageFolderInfo Personlig lagringsmapp info
PossibleConversions Representerar en mappning av vilka konverteringspar som stöds för specifikt källfil format
PresentationDocumentInfo Innehåller presentationsdokumentets metadata
ProjectManagementDocumentInfo Innehåller ProjectManagement-dokumentmetadata
PsdDocumentInfo Innehåller Psd-dokumentmetadata
PsDocumentInfo Innehåller Ps-dokumentmetadata
PublisherDocumentInfo Innehåller metadata för utgivarens dokument
RarDocumentInfo Innehåller Rar-dokumentmetadata
SaveDocumentStream Beskriver ombud för att spara konverterat dokument i ström.
SaveDocumentStreamForFileType Beskriver ombud för att spara konverterat dokument i ström.
SavePageStream Beskriver ombud för att spara konverterad dokumentsida i ström.
SavePageStreamForFileType Beskriver ombud för att spara konverterad dokumentsida i ström.
SevenZipDocumentInfo Innehåller 7Zip-dokumentmetadata
SpreadsheetDocumentInfo Innehåller kalkylarksdokumentmetadata
SvgDocumentInfo Innehåller Svg-dokumentmetadata
TableOfContentsItem Innehåller innehållsförteckningsobjektets metadata
TarDocumentInfo Innehåller Tar-dokumentmetadata
TargetConversion Representerar möjlig målkonvertering och en flagga är det en primär eller sekundär
TexDocumentInfo Innehåller Tex-dokumentmetadata
ThreeDDocumentInfo Innehåller 3D-dokumentmetadata
TsvDocumentInfo Innehåller Tsv-dokumentmetadata
TxtDocumentInfo Innehåller Txt-dokumentmetadata
ValueObject Abstrakt värde objektklass.
VcfDocumentInfo Innehåller Vcf-dokumentmetadata
VideoDocumentInfo Innehåller videodokumentmetadata
WebDocumentInfo Innehåller markup-dokumentmetadata
WordProcessingDocumentInfo Innehåller WordProcessing-dokumentmetadata
XbrlDocumentInfo Innehåller Xbrl-dokumentmetadata
XmlDocumentInfo Innehåller XML-dokumentmetadata
XpsDocumentInfo Innehåller Xps-dokumentmetadata
XslFoDocumentInfo Innehåller XslFo-dokumentmetadata
XzDocumentInfo Innehåller Xz dokumentmetadata
ZDocumentInfo Innehåller Z-dokumentmetadata
ZipDocumentInfo Innehåller komprimeringsdokumentmetadata

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDocumentInfo Innehåller metadata för ett dokument.
IDocumentsContainerLoadOptions Ladda alternativ för dokument container