GroupDocs.Conversion.Reporting

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för övervakning av konverteringsstatus och framsteg.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IConverterListener Definierar metoderna som används för att utföra omvandlarlyssning.