GroupDocs.Conversion.Exceptions

Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
ConversionNotSupportedException GroupDocs-undantag orsakas när konverteringen från källfil till målfiltyp inte stöds
CorruptOrDamagedFileException GroupDocs undantag kastas när filen är korrupt eller skadad
FileTypeNotSupportedException GroupDocs undantag kastas när filtypen inte stöds
FontSubstituteException Kastas om teckensnittsersättning är olagligt
GroupDocsConversionException GroupDocs.Conversion allmänt undantag
IncorrectPasswordException GroupDocs undantag kastas när filen är lösenordsskyddad, lösenord tillhandahålls men är felaktigt
InvalidConverterSettingsException Kastas om de angivna omvandlingsinställningarna är ogiltiga
InvalidConvertOptionsException Kastas om de angivna konverteringsalternativen är invalid
PasswordRequiredException GroupDocs undantag kastas när filen är lösenordsskyddad och lösenordet inte tillhandahålls
SourceDocumentFactoryNotProvidedException GroupDocs-undantag kastas när källdokumentfabriken inte tillhandahålls