GroupDocs.Conversion

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att konvertera dokument till alla populära filformat på ett enkelt och intuitivt sätt.

Klasser

Klass Beskrivning
Converter Representerar huvudklass som styr dokumentkonverteringsprocessen.
ConverterSettings Definierar inställningar för anpassningConverter beteende.
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmättlicens.