GroupDocs.Conversion.Caching

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa cachingbeteende.

Klasser

Klass Beskrivning
FileCache Beteende för filcache. Innebär att cachen lagras på filsystemet
MemoryCache Minnescachebeteende. Innebär att cachen är lagrad i memory

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ICache Definierar metoder som krävs för att lagra renderade dokument- och dokumentresurser сache.