GroupDocs.Conversion.Exceptions

Ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ConversionNotSupportedException Kaynak dosyadan hedef dosya türüne dönüştürme desteklenmediğinde GroupDocs istisnası oluşturuldu
CorruptOrDamagedFileException Dosya bozuk veya hasarlı olduğunda GroupDocs istisnası oluşturulur
FileTypeNotSupportedException Dosya türü desteklenmediğinde GroupDocs istisnası oluşturuldu
FontSubstituteException Yazı tipi değişikliği geçersizse atılır
GroupDocsConversionException GroupDocs.Dönüşüm genel istisnası
IncorrectPasswordException Dosya parola korumalı olduğunda GroupDocs istisnası atıldı, parola sağlandı ancak yanlış
InvalidConverterSettingsException Sağlanan dönüştürücü ayarları geçersiz ise atılır
InvalidConvertOptionsException Sağlanan dönüştürme seçenekleri geçersizse atılır
PasswordRequiredException Dosya parola korumalı olduğunda ve parola sağlanmadığında GroupDocs istisnası oluştu
SourceDocumentFactoryNotProvidedException Kaynak belge fabrikası sağlanmadığında GroupDocs istisnası oluşturuldu