GroupDocs.Conversion.Integration.Video

Ad alanı, video dönüştürme desteği için gereken arabirimleri ve sınıfları sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IVideoConnector Video belgelerini dönüştürmek için gereken yöntemleri tanımlar.