GroupDocs.Conversion.Reporting

Ad alanı, dönüştürme durumunu ve ilerlemeyi izlemek için sınıflar sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IConverterListener Dönüştürücü dinlemeyi gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.