GroupDocs.Conversion.Integration.Audio

Ad alanı, ses dönüştürme desteği için gereken arabirimleri ve sınıfları sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IAudioConnector Sesi ses belgelerine dönüştürmek için gereken yöntemleri tanımlar.