RecognizedImage

RecognizedImage class

Tanıma işleminin bir sonucu olarak bir görüntüden çıkarılan metni temsil eder.

public class RecognizedImage

yapıcılar

İsim Tanım
RecognizedImage(IEnumerable<TextLine>) Bir dizi tanınan satır kullanarak sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Lines { get; } Belge içinde tanınan metin satırlarını parçalarıyla birlikte alır.
Text { get; } Yapılandırılmış text ’nin metinsel eşdeğerini alır

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Empty Boş tanınan image

Ayrıca bakınız