IVideoConnector

IVideoConnector interface

Video belgelerini dönüştürmek için gereken yöntemleri tanımlar.

public interface IVideoConnector

yöntemler

İsim Tanım
ConvertVideo(Stream, VideoConvertOptions) Video dönüştürme bir akış olarak sağlanır mı.

Ayrıca bakınız