GroupDocs.Metadata voor .NET

Naamruimten

Naamruimte Beschrijving
GroupDocs.Metadata De naamruimte biedt hoofdklassen die het werken met metadata in alle ondersteunde formaten mogelijk maken. DeMetadata klasse is het toegangspunt tot alle functies van de bibliotheek.
GroupDocs.Metadata.Common De naamruimte bevat basisklassen, hulpprogrammaklassen en interfaces die in alle formaten en metadatastandaarden worden gebruikt.
GroupDocs.Metadata.Exceptions De naamruimte bevat enkele specifieke uitzonderingen die door de bibliotheek worden gegenereerd tijdens het lezen en bijwerken van bestanden.
GroupDocs.Metadata.Export De naamruimte bevat klassen waarmee gebruikers metadata-eigenschappen naar verschillende representaties kunnen exporteren.
GroupDocs.Metadata.Formats.Archive De naamruimte bevat klassen voor het werken met archiefformaten.
GroupDocs.Metadata.Formats.Audio De naamruimte bevat klassen die bedoeld zijn om met verschillende audioformaten te werken.
GroupDocs.Metadata.Formats.BusinessCard De naamruimte bevat klassen die bedoeld zijn om te werken met formaten voor elektronische visitekaartjes.
GroupDocs.Metadata.Formats.Cad De naamruimte bevat klassen voor het werken met CAD-formaten (computer-aided design).
GroupDocs.Metadata.Formats.Document De naamruimte biedt functionaliteit die bedoeld is om met verschillende documentindelingen te werken, zoals spreadsheets, presentaties, tekstverwerkingsindelingen, enz.
GroupDocs.Metadata.Formats.Ebook De naamruimte biedt functionaliteit voor het werken met elektronische boekformaten.
GroupDocs.Metadata.Formats.Email De naamruimte bevat klassen die opgeslagen e-mailberichten en hun onderdelen vertegenwoordigen.
GroupDocs.Metadata.Formats.Font De naamruimte bevat klassen waarmee gebruikers kunnen werken met indelingen die schaalbare computerlettertypen vertegenwoordigen.
GroupDocs.Metadata.Formats.Image De naamruimte biedt functionaliteit waarmee gebruikers metagegevens kunnen lezen en bijwerken die zijn opgeslagen in verschillende afbeeldingsindelingen.
GroupDocs.Metadata.Formats.Mpeg De naamruimte biedt functionaliteit waarmee gebruikers kunnen werken met metadata van verschillende MPEG-standaarden.
GroupDocs.Metadata.Formats.Peer2Peer De naamruimte bevat klassen die bedoeld zijn om te werken met verschillende indelingen op basis van het peer2peer-protocol.
GroupDocs.Metadata.Formats.Riff De naamruimte biedt functionaliteit waarmee gebruikers kunnen werken met metadata van verschillende formaten die zijn afgeleid van de RIFF-container.
GroupDocs.Metadata.Formats.Video De naamruimte bevat klassen voor het werken met de meest populaire videoformaten.
GroupDocs.Metadata.Options De naamruimte bevat alle klassen die instellingen vertegenwoordigen waarmee gebruikers de verwerking van bestanden en metagegevens kunnen beheren.
GroupDocs.Metadata.Standards.DublinCore De naamruimte bevat functionaliteit die bedoeld is om DublinCore-metadata te lezen uit bestanden van verschillende formaten.
GroupDocs.Metadata.Standards.Exif De namespace bevat functionaliteit bedoeld om EXIF (exchangeable image file format) metadata te lezen en te schrijven.
GroupDocs.Metadata.Standards.Exif.MakerNote De naamruimte bevat klassen die bedoeld zijn om te werken met MakerNote-metagegevens die zijn geschreven door verschillende camerafabrikanten.
GroupDocs.Metadata.Standards.Iptc De naamruimte bevat klassen waarmee gebruikers met IPTC-metadata kunnen werken.
GroupDocs.Metadata.Standards.Pkcs De naamruimte biedt functionaliteit die bedoeld is om te werken met digitale handtekeningen op basis van de syntaxis van PKCS #7, gespecificeerd in RFC 5652.
GroupDocs.Metadata.Standards.Signing De naamruimte biedt basisfunctionaliteit die bedoeld is om met digitale handtekeningen te werken.
GroupDocs.Metadata.Standards.Xmp De naamruimte biedt functionaliteit voor XMP (Extensible Metadata Platform) metadata lezen en schrijven.
GroupDocs.Metadata.Standards.Xmp.Schemes Bevat de implementatie van verschillende XMP-schema’s.
GroupDocs.Metadata.Tagging De naamruimte bevat verschillende sets tags waarmee de belangrijkste metadata-eigenschappen worden gemarkeerd. Met de tags kunnen gebruikers metadata-eigenschappen in verschillende pakketten vinden en bijwerken, ongeacht de metadatastandaard en het bestandsformaat.