GroupDocs.Metadata.Formats.Ebook

De naamruimte biedt functionaliteit voor het werken met elektronische boekformaten.

Klassen

Klas Beschrijving
EpubPackage Vertegenwoordigt metadata in een EPUB e-book.
EpubRootPackage Vertegenwoordigt het rootpakket dat het werken met metadata in een EPUB-e-book mogelijk maakt.