GroupDocs.Metadata

De naamruimte biedt hoofdklassen die het werken met metadata in alle ondersteunde formaten mogelijk maken. DeMetadata klasse is het toegangspunt tot alle functies van de bibliotheek.

Klassen

Klas Beschrijving
License Vertegenwoordigt GroupDocs.Metadata-licentie. Licentieklasse moet eenmaal per AppDomain. worden toegepast
Metadata Biedt de hoofdklasse voor toegang tot metadata in alle ondersteunde formaten.
Metered Biedt methoden om een gemeten sleutel in te stellen.