GroupDocs.Metadata för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Metadata Namnutrymmet tillhandahåller huvudklasser som gör det möjligt att arbeta med metadata i alla format som stöds. Metadata klass är ingångspunkten till alla funktioner i biblioteket.
GroupDocs.Metadata.Common Namnutrymmet innehåller basklasser, verktygsklasser och gränssnitt som används i alla format och metadatastandarder.
GroupDocs.Metadata.Exceptions Namnutrymmet innehåller några specifika undantag som skapas av biblioteket under filläsning och uppdatering.
GroupDocs.Metadata.Export Namnutrymmet innehåller klasser som tillåter användare att exportera metadataegenskaper till olika representationer.
GroupDocs.Metadata.Formats.Archive Namnutrymmet innehåller klasser för att arbeta med arkivformat.
GroupDocs.Metadata.Formats.Audio Namnutrymmet tillhandahåller klasser som är avsedda att fungera med olika ljudformat.
GroupDocs.Metadata.Formats.BusinessCard Namnutrymmet innehåller klasser avsedda att fungera med elektroniska visitkortsformat.
GroupDocs.Metadata.Formats.Cad Namnutrymmet innehåller klasser för att arbeta med CAD-format (computer-aided design).
GroupDocs.Metadata.Formats.Document Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet avsedd att fungera med en mängd olika dokumentformat som kalkylblad, presentationer, textbehandlingsformat, etc.
GroupDocs.Metadata.Formats.Ebook Namnutrymmet ger funktionalitet för att arbeta med elektroniska bokformat.
GroupDocs.Metadata.Formats.Email Namnutrymmet innehåller klasser som representerar sparade e-postmeddelanden och deras delar.
GroupDocs.Metadata.Formats.Font Namnutrymmet innehåller klasser som tillåter användare att arbeta med format som representerar skalbara datorteckensnitt.
GroupDocs.Metadata.Formats.Image Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet som tillåter användare att läsa och uppdatera metadata som lagras i olika bildformat.
GroupDocs.Metadata.Formats.Mpeg Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet som tillåter användare att arbeta med metadata av olika MPEG-standarder.
GroupDocs.Metadata.Formats.Peer2Peer Namnutrymmet innehåller klasser avsedda att fungera med olika format baserat på peer2peer-protokollet.
GroupDocs.Metadata.Formats.Riff Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet som tillåter användare att arbeta med metadata i olika format som härrör från RIFF-behållaren.
GroupDocs.Metadata.Formats.Video Namnutrymmet innehåller klasser för att arbeta med de mest populära videoformaten.
GroupDocs.Metadata.Options Namnutrymmet innehåller alla klasser som representerar inställningar som tillåter användare att kontrollera fil- och metadatabehandling.
GroupDocs.Metadata.Standards.DublinCore Namnutrymmet innehåller funktionalitet avsedd att läsa DublinCore-metadata från filer i olika format.
GroupDocs.Metadata.Standards.Exif Namnutrymmet innehåller funktionalitet avsedd att läsa och skriva EXIF-metadata (utbytbart bildfilformat).
GroupDocs.Metadata.Standards.Exif.MakerNote Namnutrymmet innehåller klasser avsedda att fungera med MakerNote-metadata skrivna av olika kameratillverkare.
GroupDocs.Metadata.Standards.Iptc Namnutrymmet innehåller klasser som tillåter användare att arbeta med IPTC-metadata.
GroupDocs.Metadata.Standards.Pkcs Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet avsedd att fungera med digitala signaturer baserade på syntaxen för PKCS #7, specificerad i RFC 5652.
GroupDocs.Metadata.Standards.Signing Namnutrymmet tillhandahåller basfunktioner avsedda att fungera med digitala signaturer.
GroupDocs.Metadata.Standards.Xmp Namnutrymmet tillhandahåller funktionalitet för XMP (Extensible Metadata Platform) metadataläsning och skrivning.
GroupDocs.Metadata.Standards.Xmp.Schemes Innehåller implementeringen av olika XMP-scheman.
GroupDocs.Metadata.Tagging Namnutrymmet innehåller olika uppsättningar taggar med vilka de viktigaste metadataegenskaperna är markerade. Taggarna tillåter användare att hitta och uppdatera metadataegenskaper i olika paket oavsett metadatastandard och filformat.