GroupDocs.Metadata.Formats.Archive

De naamruimte bevat klassen voor het werken met archiefformaten.

Klassen

Klas Beschrijving
ZipFile Vertegenwoordigt metadata geassocieerd met een gearchiveerd bestand of map.
ZipPackage Vertegenwoordigt ZIP-archiefmetadata.
ZipRootPackage Vertegenwoordigt het rootpakket dat het werken met metadata in een ZIP-archief mogelijk maakt.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
ZipCompressionMethod Definieert ZIP-compressiemethoden.