GroupDocs.Metadata.Formats.Archive

Namnutrymmet innehåller klasser för att arbeta med arkivformat.

Klasser

Klass Beskrivning
ZipFile Representerar metadata som är associerade med en arkiverad fil eller katalog.
ZipPackage Representerar ZIP-arkivmetadata.
ZipRootPackage Representerar rotpaketet som tillåter arbete med metadata i ett ZIP-arkiv.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ZipCompressionMethod Definierar ZIP-komprimeringsmetoder.