GroupDocs.Search efter .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Search Namnutrymmet tillhandahåller klasser för indexering och sökning av textdata i dokument av olika format. Huvudklasserna i detta namnutrymme är:
GroupDocs.Search.Common Namnutrymmet tillhandahåller gemensamma klasser för biblioteket.
GroupDocs.Search.Dictionaries Namnutrymmet tillhandahåller klasser av olika ordböcker.
GroupDocs.Search.Events Namnutrymmet tillhandahåller klasser av händelseargument.
GroupDocs.Search.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller undantagsklasser.
GroupDocs.Search.Highlighters Namnutrymmet innehåller överstrykningsmedel för att markera sökresultat i text.
GroupDocs.Search.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att specificera ytterligare alternativ för olika operationer.
GroupDocs.Search.Results Namnutrymmet tillhandahåller sökresultatklasser.