GroupDocs.Search

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för indexering och sökning av textdata i dokument av olika format. Huvudklasserna i detta namnutrymme är:

Klasser

Klass Beskrivning
Extractor Representerar ett verktyg för preliminär dataextraktion från dokument för att separera stadiet för efterföljande snabb indexering.
Index Representerar huvudklassen för att indexera dokument och söka igenom dem.
IndexRepository Representerar en behållare för att kombinera flera index och utföra vanliga operationer på dem.
IndexSettings Representerar indexinställningarna som gör det möjligt att anpassa indexeringsoperationerna.
IndexUpdater Representerar en indexuppdatering. Denna klass utför omindexering av dokument i ett index av en gammal version.
License Tillhandahåller metoder för att ansöka licens.
Metered Tillhandahåller metoder som gör det möjligt att aktivera produkt med Metered-licens och hämta mängden bearbetade MB. Läs mer om Metered-licenserhär .
SearchQuery Representerar en sökfråga i objektform.