GroupDocs.Search.Results

Namnutrymmet tillhandahåller sökresultatklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
DeleteResult Representerar resultatet av operationen att ta bort indexerade filer eller mappar från ett index.
DocumentInfo Representerar en deskriptor för ett indexerat dokument.
FileType Representerar filtypen.
FormatFamily Anger en formatfamilj som förenar flera liknande format.
FoundDocument Representerar ett hittat dokument.
FoundDocumentField Representerar ett hittat dokumentfält.
FoundImageFrame Representerar en hittad bildram.
ImageSearchResult Representerar resultatet av en omvänd bildsökning.
PathDeleteResult Representerar resultatet av operationen att ta bort en indexerad fil eller mapp från ett index.
SearchResult Representerar ett sökresultat som matchar en sökfråga.