LogLevel

LogLevel enumeration

Anger tillgängliga loggnivåtyper. Denna uppräkning kan användas som flaggor för att ställa in flera möjliga värden som aktiverade bits Exempel: LogLevel.Error | LogLevel.Warning eller LogLevel.Error | LogLevel.Trace

[Flags]
public enum LogLevel

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen loggningsbegränsning all information loggas från spårning, varning för errors
Error 1 Ingen loggningsbegränsning all information loggas från spårning, varning för errors
Warning 2 Samma som All level, alla meddelanden inklusive spårningsnivån kommer att loggas
Trace 4 Loggningsnivån för att inkludera meddelanden från varningsnivån
All 7 Alla händelser på loggnivå (fel, varning, spårning) kommer att inkluderas i logging

Se även