GroupDocsViewerException

GroupDocsViewerException class

Vertegenwoordigt de algemene fouten die optreden tijdens documentverwerking.

public class GroupDocsViewerException : Exception

Constructeurs

Naam Beschrijving
GroupDocsViewerException(string) Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGroupDocsViewerException klasse met een gespecificeerde foutmelding.

Zie ook