GroupDocsViewerException

GroupDocsViewerException class

Representerar de allmänna fel som uppstår under dokumentbehandling.

public class GroupDocsViewerException : Exception

Konstruktörer

namn Beskrivning
GroupDocsViewerException(string) Initierar en ny instans avGroupDocsViewerException klass med ett specificerat felmeddelande.

Se även