GroupDocs.Viewer.Results

De naamruimte bevat klassen die de resultaten van documentweergave vertegenwoordigen.

Klassen

Klas Beschrijving
ArchiveViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor archiefbestand.
Attachment Vertegenwoordigt een bijlagebestand in een e-mailbericht, archief, PDF-document of Outlook-gegevensbestand.
CadViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor CAD-tekening.
Character Vertegenwoordigt een relatief gepositioneerde rechthoek die een enkel teken bevat.
FileInfo Bevat informatie over bestand.
Layer Vertegenwoordigt laag in de CAD-tekening.
Layout Vertegenwoordigt de lay-out van de CAD-tekening.
Line Vertegenwoordigt een relatief gepositioneerde rechthoek die een enkele lijn bevat.
LotusNotesViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor Lotus Notes-databaseopslag
MboxViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor opslag van Mbox-bestanden
OutlookViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor Outlook-gegevensbestand.
Page Vertegenwoordigt een enkele pagina die kan worden bekeken.
PdfViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor PDF-document.
ProjectManagementViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor MS Project-document.
Resource Vertegenwoordigt HTML-bron zoals lettertype, stijl, afbeelding of afbeeldingen.
TextElement<T> Vertegenwoordigt generiek tekstelement.
ViewInfo Vertegenwoordigt weergave-informatie voor generiek document.
Word Vertegenwoordigt een relatief gepositioneerde rechthoek die een enkel woord bevat.