GroupDocs.Viewer.Options

De naamruimte biedt klassen om extra opties te specificeren bij het renderen van documenten.

Klassen

Klas Beschrijving
ArchiveOptions Biedt opties voor het renderen van archiefbestanden.
BaseViewOptions Biedt basisweergave-opties.
CadOptions Biedt opties voor het renderen van CAD-tekeningen.
EmailOptions Biedt opties voor het weergeven van e-mailberichten.
Field Vertegenwoordigt e-mailberichtveld, bijv. Van, Aan, Onderwerp etc.
FileName De bestandsnaam.
HtmlViewOptions Biedt opties voor het weergeven van documenten in HTML-indeling.
JpgViewOptions Biedt opties voor het weergeven van documenten in JPG-indeling.
LoadOptions Biedt opties waarmee het bestand werd geopend.
MailStorageOptions Biedt opties voor het weergeven van gegevensbestanden voor e-mailopslag (Lotus Notes, MBox).
OutlookOptions Biedt opties voor het weergeven van Outlook-gegevensbestanden.
PdfOptions Biedt opties voor het weergeven van PDF-documenten.
PdfViewOptions Biedt opties voor het weergeven van documenten in PDF-indeling.
PngViewOptions Biedt opties voor het weergeven van documenten in PNG-indeling.
PresentationOptions Biedt opties voor het renderen van presentatie-opties.
ProjectManagementOptions Biedt opties voor het weergeven van projectbeheerbestanden.
Resolution Biedt de mogelijkheid om de resolutie in te stellen voor afbeeldingen in uitvoerdocument.
Security Biedt beveiligingsopties voor PDF-documenten.
Size Grootte watermerk.
SpreadsheetOptions Biedt opties voor het renderen van spreadsheets.
TextOptions Tekstbestanden splitsen naar pagina-opties.
Tile Vertegenwoordigt tekengebied.
ViewInfoOptions Biedt opties die worden gebruikt voor het ophalen van informatie over weergave.
ViewOptions Biedt weergave-opties.
VisioRenderingOptions De weergaveopties voor Visio-bestanden die documenten verwerken.
Watermark Vertegenwoordigt tekstwatermerk.
WebDocumentOptions Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de HTML/PDF/PNG/JPEG-uitvoer aanpassen bij het weergeven van webdocumenten.
WordProcessingOptions Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de uitvoer HTML/PDF/PNG/JPEG aanpassen bij het renderen van Word-documenten.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IMaxSizeOptions Grenzen van interface voor opties voor afbeeldingsgrootte.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
ImageQuality De kwaliteit van afbeeldingen in de HTML-uitvoer in de PDF-documenten.
PageSize De grootte van de pagina.
Permissions Definieert machtigingen voor PDF-documenten.
Position Definieert watermerkpositie.
Rotation Definieert paginarotatie in graden.
TextOverflowMode Definieert tekstoverloopmodus voor het weergeven van spreadsheetdocumenten in HTML.
TimeUnit Tijdseenheid van de projectduur.