GroupDocs.Viewer.Interfaces

De naamruimte biedt interfaces om het uitvoerdocument en zijn bronnen te instantiëren en vrij te geven.

Klassen

Klas Beschrijving
CreateFileStream Vertegenwoordigt de methode die stream instantiseert die wordt gebruikt om uitvoerbestandsgegevens te schrijven.
CreatePageStream Vertegenwoordigt de methode die stream instantiseert die wordt gebruikt om uitvoerpaginagegevens te schrijven.
CreateResourceStream Vertegenwoordigt de methode die de stream instantiseert die wordt gebruikt om uitvoer-HTML-resourcegegevens te schrijven.
CreateResourceUrl Vertegenwoordigt de methode die de URL maakt voor de HTML-bron.
ReleaseFileStream Geeft een stream vrij die is geïnstantieerd door de methode die is gekoppeld aanCreateFileStream delegeren.
ReleasePageStream Geeft een stream vrij die is geïnstantieerd door de methode die is gekoppeld aanCreatePageStream delegeren.
ReleaseResourceStream Geeft een stream vrij die is geïnstantieerd door de methode die is gekoppeld aanCreateResourceStream delegeren.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IFileStreamFactory Definieert de methoden die vereist zijn voor het instantiëren en vrijgeven van uitvoerbestandsstromen.
IPageStreamFactory Definieert de methoden die vereist zijn voor het instantiëren en vrijgeven van uitvoerpaginastream.
IResourceStreamFactory Definieert de methoden die nodig zijn voor het maken van een bron-URL, het instantiëren en vrijgeven van uitvoer HTML-bronstroom.