GroupDocs.Viewer

De naamruimte biedt klassen voor het snel en met hoge kwaliteit weergeven van documenten in HTML5-, afbeeldings- of pdf-modus.

Klassen

Klas Beschrijving
FileType Vertegenwoordigt bestandstype. Biedt methoden om een lijst te verkrijgen van alle bestandstypen die worden ondersteund doorGroupDocs.Viewer .
License Biedt methoden om de component te licentiëren. Meer informatie over licentieshier .
Metered Biedt methoden voor het toepassenGemeten licentie.
Viewer Vertegenwoordigt de hoofdklasse die het documentweergaveproces bestuurt.
ViewerSettings Definieert instellingen voor aanpassenViewer gedrag.