GroupDocsViewerException

GroupDocsViewerException class

Belge işleme sırasında oluşan genel hataları temsil eder.

public class GroupDocsViewerException : Exception

yapıcılar

İsim Tanım
GroupDocsViewerException(string) Yeni bir örneğini başlatır.GroupDocsViewerException belirtilen bir hata mesajına sahip sınıf.

Ayrıca bakınız