Trace

ConsoleLogger.Trace method

Schrijft een traceerbericht naar de console. Traceerlogboekberichten bieden over het algemeen nuttige informatie over de toepassingsstroom.

public void Trace(string message)
Parameter Type Beschrijving
message String Het traceerbericht.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidmessage is niets.

Zie ook