ILogger

ILogger interface

Definieert de methoden die worden gebruikt om logboekregistratie uit te voeren.

public interface ILogger

methoden

Naam Beschrijving
Error(string, Exception) Schrijft een foutbericht. Foutlogboekberichten geven informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.
Trace(string) Schrijft een traceerbericht. Traceerlogboekberichten bieden over het algemeen nuttige informatie over de toepassingsstroom.
Warning(string) Schrijft een waarschuwingsbericht. Waarschuwingslogboekberichten geven informatie over onverwachte en herstelbare gebeurtenissen in de applicatiestroom.

Zie ook