ConsoleLogger

ConsoleLogger class

Schrijft logberichten naar de console.

public class ConsoleLogger : ILogger

Constructeurs

Naam Beschrijving
ConsoleLogger() De standaard constructeur.

methoden

Naam Beschrijving
Error(string, Exception) Schrijft een foutbericht naar de console. Foutlogboekberichten geven informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de applicatiestroom.
Trace(string) Schrijft een traceerbericht naar de console. Traceerlogboekberichten bieden over het algemeen nuttige informatie over de toepassingsstroom.
Warning(string) Schrijft een waarschuwingsbericht naar de console. Waarschuwingslogboekberichten geven informatie over onverwachte en herstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.

Zie ook