IDropdownComponent

IDropdownComponent interface

Definierar dropdown-komponentens egenskaper

public interface IDropdownComponent : IBox, IPenColor, IPenStyle, IPenWidth

Egenskaper

namn Beskrivning
Options { get; set; } Lista över alternativ (rullgardinsmenyn) som ska visas när komponenten klickas
Placeholder { get; set; } Text som ska visas när inga alternativ har valts ännu
SelectedOption { get; set; } Antal alternativ som ska väljas som standard

Se även