Document

Document class

Representerar dokumentegenskaper

public class Document

Konstruktörer

namn Beskrivning
Document(Stream) Initierar ny instans avDocument class.
Document(Stream, string) Initierar ny instans avDocument class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; set; } Dokumentnamn
Password { get; } Dokumentlösenord
Stream { get; } Dokumentström

Metoder

namn Beskrivning
AddImageToDocument(string, string, int, int) Ändra bildkvalitet och lägg till bild i document
GeneratePreview(PreviewOptions) Genererar förhandsgranskning av dokumentsidor.
GetDocumentInfo() Får information om dokument - dokumenttyp och storlek, antal sidor etc.

Se även