ICheckBoxComponent

ICheckBoxComponent interface

CheckBox bileşen özelliklerini tanımlar

public interface ICheckBoxComponent : IBox, IBoxStyle

Ayrıca bakınız