IDropdownComponent

IDropdownComponent interface

Açılır bileşen özelliklerini tanımlar

public interface IDropdownComponent : IBox, IPenColor, IPenStyle, IPenWidth

Özellikleri

İsim Tanım
Options { get; set; } Bileşen tıklandığında gösterilecek seçeneklerin (açılır öğeler) listesi
Placeholder { get; set; } Henüz hiçbir seçenek seçilmediğinde gösterilecek metin
SelectedOption { get; set; } Varsayılan olarak seçilecek seçenek sayısı

Ayrıca bakınız