FileType

FileType class

Tür, uzantı vb. gibi dosya hakkında bilgiler.

public sealed class FileType : IEquatable<FileType>

Özellikleri

İsim Tanım
static Bmp { get; } Bit Eşlem Görüntü Dosyası.
static Doc { get; } Microsoft Word biçimi.
static Docm { get; } Microsoft Word 2007 Makro dosyası.
static Docx { get; } Microsoft Word Açık XML biçimi.
static Dot { get; } Microsoft Word Belge Şablonu.
static Dotm { get; } Microsoft Word Makro Etkin Belge Şablonu.
static Dotx { get; } Microsoft Word Şablonu.
static Dwg { get; } AutoCAD Çizim Veritabanı Dosyası.
static Dxf { get; } Çizim Değişim Formatı Dosyası.
static Eml { get; } MIME standardındaki dosya.
static Emlx { get; } Apple’ın Mail.app programı dosya formatı.
static Htm { get; } Köprü Metni Biçimlendirme Dili Dosyası.
static Html { get; } Köprü Metni Biçimlendirme Dili Dosyası.
static Jpeg { get; } Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu.
static Jpg { get; } Ortak Fotoğraf Uzmanları Grubu.
static Odp { get; } Açık Belge Sunumu.
static Ods { get; } OpenDocument Elektronik Tablo Belgesi format
static Odt { get; } Belge Metnini Aç.
static Pdf { get; } Adobe Taşınabilir Belge biçimi.
static Png { get; } Taşınabilir Ağ Grafik Dosyası.
static Pps { get; } Microsoft PowerPoint Slayt Gösterisi (Eski).
static Ppsx { get; } Microsoft PowerPoint Slayt Gösterisi.
static Ppt { get; } Microsoft PowerPoint Sunumu.
static Pptx { get; } Microsoft PowerPoint Açık XML Sunumu.
static Rtf { get; } Zengin Metin Biçimi Dosyası.
static Tif { get; } Etiketli Görüntü Dosyası.
static Tiff { get; } Etiketli Görüntü Dosyası Biçimi
static Unknown { get; } Bilinmiyor.
static Vsd { get; } Microsoft Visio VSD ikili biçimi.
static Vsdm { get; } Microsoft Visio Makro Etkin Çizim.
static Vsdx { get; } Microsoft Visio 2013 VSDX dosya biçimi.
static Vss { get; } Microsoft Visio Kalıp Dosyası.
static Vssx { get; } Microsoft Visio Kalıp Dosyası.
static Vst { get; } Microsoft Visio VST ikili şablon biçimi.
static Vstm { get; } Microsoft Visio Makro Etkin Çizim Şablonu.
static Vsx { get; } Microsoft Visio Kalıp XML Dosyası.
static Xls { get; } Microsoft Excel Elektronik Tablo biçimi.
static Xlsb { get; } Excel İkili Dosya Biçimi
static Xlsm { get; } Microsoft Excel Elektronik Tablo Makroları format
static Xlsx { get; } Microsoft Excel Açık XML Hesap Tablosu.
Extension { get; } Dosya uzantısı
FileFormat { get; } Dosya biçimi

yöntemler

İsim Tanım
static FromFileNameOrExtension(string) Dosya adı veya uzantısına göre FileType’ı döndürür.
Equals(FileType) Dosya tipi denklik kontrolü.
override Equals(object) object. ile denklik kontrolü
override GetHashCode() Hash kodunu al.
override ToString() Dosya türünü temsil eden bir dize döndürür.
static GetSupportedFileTypes() Desteklenen dosya türleri numaralandırmasını alın.
operator == Operatör aşırı yükü.
operator != Operatör aşırı yükü.

Ayrıca bakınız