GroupDocs.Comparison.Localization

Namnutrymmet tillhandahåller klasser som kontrollerar språk som stöds.

Klasser

Klass Beskrivning
SupportedLocales Klass som tillhandahåller metoder för att kontrollera vilka språk som stöds för GroupDocs.Comparison