ConsoleLogger

ConsoleLogger class

Representerar loggerimplementering som skickar alla meddelanden till konsolen.

public sealed class ConsoleLogger : ILogger

Konstruktörer

namn Beskrivning
ConsoleLogger() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
Error(string, Exception) Loggar felmeddelande
Trace(string) Loggar jämförelseprocessen.
Warning(string) Loggar varningsmeddelande

Se även