RevisionInfo

RevisionInfo class

Geeft informatie over één revisie.

public class RevisionInfo

Constructeurs

Naam Beschrijving
RevisionInfo() De standaard constructeur.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Action { get; set; } Actie (accepteren of weigeren). Met dit veld kunt u de weergave van de revisie beïnvloeden.
Author { get; } Auteur.
Text { get; } De tekst die in revisie is.
Type { get; } RevisionHandler type, afhankelijk van het type verandert de Action (accepteren of weigeren) logica.

Zie ook