ApplyRevisionOptions

ApplyRevisionOptions class

Hiermee kunt u de status van revisies bijwerken voordat ze worden toegepast op het definitieve document.

public class ApplyRevisionOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
ApplyRevisionOptions() De standaard constructeur.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Changes { get; set; } De lijst met verwerkte revisies, die zullen worden toegepast op het resulterende document.

Velden

Naam Beschrijving
CommonHandler Geeft aan of één actie voor alle revisies moet worden toegepast

Zie ook