RevisionInfo

RevisionInfo class

Bir revizyon hakkında bilgi sağlar.

public class RevisionInfo

yapıcılar

İsim Tanım
RevisionInfo() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Action { get; set; } Eylem (kabul et veya reddet). Bu alan, revizyonun görüntüsünü etkilemenizi sağlar.
Author { get; } Yazar.
Text { get; } Revizyondaki metin.
Type { get; } RevisionHandler türü, Eylem (kabul etme veya reddetme) mantığının türüne bağlı olarak değişir.

Ayrıca bakınız